Rychlé informace:

Technologický popis vypracovaný brněnskou laboratoří IMOS a schválený ČVUT katedrou silničních staveb ke stažení v pdf dokumentu zde. popis.pdf

Silkot 70-80

CHARAKTERISTIKA STROJE:

Stroj SILKOT 70 - 80 je určen k opravám výtluků a jiných poruch asfaltových vozovek. Tento stroj je vyráběn jako přívěs za  traktor nebo automobil v těchto modifikacích, které je možno kombinovat

 • Za traktor - označení SILKOT 70-80
 • Za automobil - označení SILKOT 70-80 VA
 • Pro obě varianty s možnou výměnou 33kg propan butanových lahví a s malým kladkostrojem na zvedání PB lahví – označení SILKOT 70-80 TH
 • Pro obě varianty s děleným zadním sklopným infračelem, které umožňuje vyosení čela na každou stranu o cca 1m – označení SILKOT 70-80 DC

 

 

VÝHODY NAŠÍ TECHNOLOGIE:

 • Velkou výhodou této technologie je využití odpadu z frézování asfaltových vozovek - recyklátů. V izolovaném ohřívacím zásobníku se recyklát nahřívá na teplotu 150 - 160°C, aniž by se starý asfalt spálil a tím znehodnotil. Takto nahřátý recyklát se v naší technologii znovu využívá a je přibližně ve stejné kvalitě jako živice opravované vozovky.
 • Technologie se úspěšně může provádět také v zimním období za mrazivého počasí do -10°C (pod tuto teplotu se náklady na opravu enormě zvyšují).
 • Obsluha stroje a provádění opravy je jednoduché.
 • Stroj obsluhují pouze dva zaškolení pracovníci.
 • Opravené místo dále nepraská.
 • Cena oprave ve srovnání s používanými technologiemi je 2 až 2,5x levnější.
 • Použitím recyklátu likvidujeme problematický odpad.
 • Tankování LPG je možno u kterékoli takto vybavené čerpací stanice.
  Technologie, kterou používá stroj SILKOT 70 - 80, zajišťuje zcela nový způsob opravy asfaltových vozovek, který dává opravené vozovce nové užitné parametry. Tím prodlužuje životnost opravené vozovky minimálně o 3 až 5 let.

POPIS STROJE:

Základní a nejdůležitější součástí stroje je izolovaný ohřívací zásobník pro cca 1,1m3 recyklátu a zadní sklopné nahřívací čelo. Dalšími konstrukčními skupinami jsou dvounápravový podvozek se sklopným nájezdem pro válec, naviják s nosnou konstrukcí pro sklápění zadního čela, plynová soustava se třemi nádržemi na LPG, elektrická soustava s baterií, nabíjecím zdrojem a ovládacími skříněmi s prvky zajišťujícími chod stroje.

Stroj je certifikován ministerstvem dopravy České republiky a
Strojírenským zkušebním ústavem , s.p, Brno.